• julio

    30

    2017
  • 3059
  • 0
Carcinoma en gats

Carcinoma en gats

Un tipus de càncer molt comú en gats és el carcinoma, o càncer de pell. Més freqüent en animals de pell clara, aquest tipus de tumor es sol desenvolupar a la cara de l’animal o a les orelles. Si detectem al nostre animal qualsevol tipus de ferida extranya en aquests llocs, hem d’anar al nostre veterinari per poder descartar o diagnosticar aquesta perillosa malaltia.

© Copyright 2016 - Animalia Barcelona